God Exists, Her Name Is Petrunya (Onun Adı Petrunya) Film Analizi

Filmin ilk sahnesinde gerçekleşen diyaloglar, senaryonun nasıl devam edeceğine dair bizlere konunun aslında özünü aktarıyor. Kadınsan özgür değilsin, güzel olmak zorundasın. Görevin ise erkeklerin seni kabul edebileceği biri gibi davranmalısın veya olmalısın.

İşsiz, şişman ve genç olmayan Petrunya’ya akıl veren annesi ona güzel gözükmesi için kıyafetlerini değiştirmesini ve sekreterlik için gittiği iş görüşmesinde patronun ilgisini kazanması gerektiğini söylüyor. Kadınsan ve güzel değilsen, yaşın ilerlediyse toplum tarafından dışlanırsın. Çünkü toplum ataerkildir. Erkek egemen toplumun olduğu yerde erkeklerin zevklerine hitap etmiyorsan o toplumda yerin yoktur.

Petrunya isminin hikâyesini dinliyoruz Petrunya’dan. Hikâye ise ski zamanlarda Petrunya isimli bir babanın, kızının bakire olarak ölüp Aziz olabilmesi için onu sürekli hastalığa maruz bırakması. Bunun sonucunda da hiçbir erkekle ilişki kuramaması. Aslında bu hikâye günümüz içinde hala geçerli. Muhafazakâr toplumlarda babaların kız çocuklarına karşı baskıcı bir tutum içinde bulunması. Ülkemizde sayısız kız çocuğun töre cinayetlerine kurban gittiğini, çocukken evlendirildiğini, aile içi istismarlara maruz kaldığını her geçen gün duyuyoruz ve görmeye devam ediyoruz.

Petrunya iş görüşmesine gittiğinde patronun hemen aşağılayıcı bakışlarına ve söylemlerine maruz kalır. Terk etmeye çalıştığı anda saldırgan bir tutumla yerine geçmesini emreder. Petrunya ise annesinin ve arkadaşının ona yaşının genç olduğunu söylemesini tembihlediği için yalan söylemeye çalışır fakat başaramaz. İşe o kadar ihtiyacı vardır ki kendini savunmasız bırakır ve cinsel istismara rızası olmasa da izin verir. Ardından daha fazla dayanamaz ve orayı terk eder.

Petrunya evine doğru dönerken kilisenin düzenlediği haç bulma törenine rastlar. Töreni düzenleyen ve haçı nehre atacak olan rahip, kim bu haçı nehirden bulup çıkarırsa kutsanacağını söyler. Yalnız törene katılanların arasında hiç kadın yoktur. Rahip haçı atarak töreni başlatır ve Petrunya nehre atlayarak haçı çıkaran kişi olur. Rahip haçı çıkaranın kadın olduğunu görünce sessiz kalır ve Petrunya’nın elinde olan haç erkekler tarafından çalınınca çalan kişiyi kazananmış gibi görüp tebrik etmeye başlar. Petrunya ne kadar itiraz etse de erkekler rahibe onun bir kadın olduğunu, kabul göremeyeceğini söyler. Cinsiyet ayrımcılığı toplumda o kadar ileri seviyeye ulaşmıştır ki erkekler dinin hükümlerini belirler olmuş, dinde kadının yerinin olduğunu inkâr eder haldedirler. Kadınlar bu toplumda tamamen erkeğin boyunduruğu altında yaşama mahkûm edilmiştir.

Petrunya haçı erkeklerin elinden alarak evine gitmiştir ve herkes onu aramaktadır. Rahip ve baş komiser olayın haberlere yansımasını istemez. Muhabir neden bir kadının bu törende hakkı olmadığını sorduğunda ise bahane uydurmaya çalışırlar. Petrunya bu sefer evde annesi tarafından baskı ve şiddete maruz kalır. Haçın kendisine ait olmadığını ve vermesi gerektiğini söyler. Aynı diğer erkekler gibi davranır. Kocasının sakatlığından dolayı ailede otoriteyi kendisi ele geçirmiştir ve erkek gibi davranmaya başlamıştır. Toplumun normları ve yaşam düzeni artık kadınları da erkekleştirmiş hale getirmiştir. Çünkü toplum tarafından kabul görünüp dışlanmaması için erkek gibi düşünmeye, davranmaya ve onların rızasına göre hareket etmeyi kabullenmek zorunda kalmışlardır.

Suçlu olmamasına rağmen Petrunya karakola götürülür ve sorguya alınır. Rahip ve baş komiser haçı geri ister. Petrunya ikna olmaz. Bu sefer ortalığı telaş sarar. Peder ve baş komiser otoritelerinin zayıflayacağından korkmaktadır. Ardından Petrunya sözlü şiddete maruz kalır ve tehdit edilir. Devletin insanları koruması için bulunan organı erkekler için varken kadınlar için yoktur.

Günümüzde de Petrunya gibi çoğu kadın bu zorbalığa ve baskılara maruz kalmaktadır. Petrunya’nın çaresizliği, ataerkil düzen içerisinde hapsolmuş kadınların sessiz çığlığıdır bir bakıma. Film bize kadın olmanın zorluğunu, ataerkil düzende yaşamanın eşitsizliğini, insan olabilmenin ne denli zor olduğunu bizlere çok güzel bir biçimde aktarıyor.